- Voss, 5. Juni 2018 -
- Bordalen sett ovanfor Roset, 5. Juni 2018, 17:26, +25C -