- Ålvik i Kvam kommune, 3. Juni 2018 -
- Ålvik og Hardangerfjorden frå Hedler, 3. Juni 2018, 13:40 -