- Dragsvik, 1. Juni 2018 -
- Dragsvik mot Meneseggi og Fjærlandsfjorden, 1. Juni 2018, 14:36 -