- Skulestadmo (Bavallen), 15. April 2018 -

- Restar etter toppmasta til Hangursbanen som no er rive og historie, 15. April 2018, 13:27, +14C -