- Hanguren (Skulestadmo), 15. April 2018 -

- Skulestadmo frå hangurstoppen, 15. April 2018, 12:24, Oppe +9, Nede +13C -