- Bulken, 13. April 2018 -

- Liland og Skjelde, 13. April 2018, 09:39, +6C -