- Bulken, 13. April 2018 -

- Bulken Stasjon, 13. April 2018, 11:01, +11C -