- Arna, 9. April 2018 -

- Stor byggjeaktivitet på Arna Stasjon - Inngangen til nye Ulriken tunnel, 9. April 2018, 10:09, +3C -