- Hanguren (Skulestadmo), 10. Mars 2018 -

- Paraglider i lufta over Skulestadmo, 10. Mars 2018, 13:11 -