- Voss, 10. Mars 2018 -

- Voss Stasjon, 10. Mars 2018, 06:27, -7C -