- Voss, 8. Mars 2018 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 8. Mars 2018, 16:07, +5C -