- Voss, 6. Mars 2018 -

- Kiseldur med Horn bak, 6. Mars 2018, 12:31, -6C -