- Hangurstoppen (Voss), 6. Mars 2018 -

- Lønahorgi frå Hangurstoppen, 6. Mars 2018, 11:44 -