- Voss, 5. Mars 2018 -

- Voss Gondol sett frå Hanguren, 5. Mars 2018, 12:26, 0C -