- Voss, 3. Mars 2018 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 3. Mars 2018, 13:13, -2C -