- Voss, 2. Mars 2018 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 2. Mars 2018, 14:31, -5C -