- Voss, 2. Mars 2018 -

- Voss sett ovanfor Roset, 2. Mars 2018, 14:34, -5C -