- Voss, 1. Mars 2018 -

- Kyte, Repål, Hadlingatreet Bustadfelt og Grimshalli sett frå Hangurstoppen, 1. Mars 2018, 14:21 -