- Voss, 1. Mars 2018 -

- Voss Stasjon og ein kald start på dagen, 1. Mars 2018, 06:38, -17C -