- Voss, 13. Februar 2018 -

- Gjernes frå Hanguren, 13. Februar 2018, 13:14, -1C -