- Voss, 13. Februar 2018 -

- Voss sentrum frå Hanguren, 13. Februar 2018, 13:13, -1C -