- Voss, 13. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 13. Februar 2018, 07:22, -5C -