- Voss, 12. Februar 2018 -

- Båbrekko på Tvildemoen, 12. Februar 2018, 12:43, -3C -