- Voss, 12. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 12. Februar 2018, 12:34, -4C -