- Voss, 12. Februar 2018 -

- Hanguren med Hangursrestauranten, 12. Februar 2018, 12:41, -4C -