- Voss, 11. Februar 2018 -

- Voss (Bordalen) frå Hanguren, 11. Februar 2018, 13:33, +3C -