- Voss, 10. Februar 2018 -

- Biletglimt frå revyen "Litt tao kvart" - Lokal revy med revyinnslag frå fleire lokale revygrupper i Gamlekinoen, 10. Februar 2018, 19:30-22:10 -