- Voss, 10. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 10. Februar 2018, 12:59, Nede +2C, Oppe -1C -