- Voss, 10. Februar 2018 -

- Hangurstoppen med Ekspressheisen, 10. Februar 2018, 12:42, -3C -