- Myrdal, 9. Februar 2018 -

- Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon, 9. Februar 2018, 09:51, -2C -