- Voss, 7. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 7. Februar 2018, 18:30, -5C -