- Myrdal, 7. Februar 2018 -

- Beilhack i spor 1på Myrdal Stasjon, 7. Februar 2018, 10:06, -6C -