- Voss, 7. Februar 2018 -

- Robel 15 på Voss Stasjon klar for avgang mot Myrdal, 7. Februar 2018, 06:36, -4C -