- Voss, 7. Februar 2018 -

- Stille og roleg i Vangsgata, 7. Februar 2018, 05:31, -4C -