- Voss, 6. Februar 2018 -

- Bjørnshovden sett frå Roset, 6. Februar 2018, 14:37, -3C -