- Voss, 6. Februar 2018 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 6. Februar 2018, 14:36, -3C -