- Voss, 6. Februar 2018 -

- Voss frå Roset, 6. Februar 2018, 14:57, -3C -