- Voss, 5. Februar 2018 -

- Haugamoen sentrum frå Hanguren, 5. Februar 2018, 14:29, -4C -