- Voss, 5. Februar 2018 -

- Voss sentrum frå Hanguren, 5. Februar 2018, 14:28, -4C -