- Voss, 4. Februar 2018 -

- Voss frå Roset, 4. Februar 2018, 18:57, -5C -