- Voss, 4. Februar 2018 -

- Raude Kross-hytta, 4. Februar 2018, 14:56, -6C -