- Voss, 4. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 4. Februar 2018, 14:07, -9C -