- Voss, 4. Februar 2018 -

- Helland sett ovanfor Roset, 4. Februar 2018, 12:17 -