- Voss, 4. Februar 2018 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 4. Februar 2018, 12:16 -