- Voss, 4. Februar 2018 -

- Rokne sett ovanfor Roset, 4. Februar 2018, 12:15 -