- Voss, 4. Februar 2018 -

- Voss sett ovanfor Roset, 4. Februar 2018, 12:15, -11C -