- Voss, 4. Februar 2018 -

- Voss frå Roset, det lysnar til dag, 4. Februar 2018, 08:27, -13C -