- Voss, 4. Februar 2018 -

- Voss frå Roset i Måneskinn, 4. Februar 2018, 03:27, -13C -