- Voss, 3. Februar 2018 -

- Voss frå Roset, 3. Februar 2018, 19:27, -9C -