- Voss, 3. Februar 2018 -

- Voss frå Roset, 3. Februar 2018, 18:55, -9C -